tr

Şiddet Sarmalında Fransa Yuvarlak Masa Toplantısı

title

Fransa’da yaşanan gelişmeleri uluslararası siyaset, toplumsal dinamikler ve demokrasi - ifade özgürlüğü tartışmaları bağlamında değerlendirdiğimiz Şiddet Sarmalında Fransa Yuvarlak Masa Toplantısı, 7 Temmuz 2023 tarihinde Diplomasi Vakfı binamızda gerçekleşti. Konu, Saadet Oruç, Doç. Dr. Oğuzhan Bilgin, Doç. Dr. Şuay Nilhan Açıkalın, Doç. Dr. Deniz Tansi, Dr. Fethi Ufuk Özışık ve Elif Şahin eşliğinde ele alındı.

Diğer Etkinliklerimiz