tr

Panel: Küresel Diplomasinin Merkezinde Türkiye

title

Youtube platformunda yayınlanan online panelde, Ukrayna Rusya savaşı esnasında Antalya Diplomasi Forumu ile başlayan diplomasi trafiğinin Ankara’da devamı ve İstanbul’da ev sahipliği yapılan müzakere süreçleri gibi Türkiye’yi merkez ülke konumuna getiren güncel meseleler değerlendirilmiştir. 1 Nisan 2022 tarihinde 14.30 ile 16.00 saatleri arasında düzenlenen uzaktan panele dâhil olan katılımcılar listesi Prof. Dr. Süleyman Seyfi Öğün (İstanbul Ticaret Üniversitesi), Dr. Murat Yılmaz (Ahmet Yesevi Üniversitesi) ve Doç. Dr. Oğuzhan Bilgin (Diplomasi Vakfı Direktörü) şeklindedir. Panelin moderatörlüğünü Dr. Şuay Nilhan Açıkalın (Diplomasi Vakfı Uzmanı) yapmıştır.

Diğer Etkinliklerimiz