tr

Kadromuz

Doç. Dr. Oğuzhan BİLGİN

Diplomasi Vakfı Direktörü
2007 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Lisans Programını, 2010 Yılında aynı üniversitenin Sosyal Politika Yüksek Lisans Programını tamamladı. Doktorasını ise 2015 yılında İngiltere’de University of York’ta Siyaset Bilimi Bölümünde tamamladı. Halen Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinde öğretim üyesi olarak görev yapan Doç. Dr. Oğuzhan Bilgin Türk Muhafazakarlığı, Türk Milliyetçiliği, Toplumsal Sınıflar, Kültür Sosyolojisi, Modernleşme, Türk Siyasal Hayatı, Türk Dış Politikası ve Kültürel Diplomasi gibi konularda çalışmaktadır.

Elif ŞAHİN

Kurumsal İletişim
2015 yılında Yeditepe Üniversitesi Fransızca Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. Paris Sorbonne Üniversitesi’nde Fransızca dil eğitimi aldı. Başbakanlık Kamu Diplomasi Koordinatörlüğü ve Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon Müdürlüğü'nde stajlarını tamamladı. 2012-2016 yılları arasında Fransa, Belçika, Ermenistan gibi birçok ülkede uluslararası sivil diplomasi programlarına koordinatörlük yaptı. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında gönüllü olarak çalıştı. Halen İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümünde ikinci lisans eğitimine ve Üsküdar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde yüksek lisansına devam etmektedir.

Doç. Dr. Şuay Nilhan AÇIKALIN

Diplomasi Vakfı Uluslararası İlişkiler Uzmanı
2012 yılında Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden ve 2015 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde “Kaos Ortamında Liderlik: Angela Merkel ve Avro krizi” başlıklı teziyle yüksek lisans derecesi almıştır. Doktora derecesini yine ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde “Siyasi Liderlik ve Dış Politika: Recep Tayyip Erdoğan ve Angela Merkel” ile 2020 yılında almıştır. İngiltere’de Lancaster Üniversitesi’nde ve Almanya’da Humboldt Universitat zu Berlin’de Jean Monnet Burs Programı ile misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. Şuan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde Doktor Öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Dr. Açıkalın liderlik, kaos ve karmaşıklık teorisi, Türkiye-AB ilişkileri, göç çalışmalarında kadın ve kız çocukları, Türk Dış Politikası gibi çalışma konularının yanı sıra teori ve uygulamada diplomasi konusunda çalışmalar yapmaktadır. “Türk-Alman İlişkilerinde Lider Diplomasisi” kitabının yazarı olan Şuay Nilhan Açıkalın gastro diplomasi, moda diplomasisi ve şehir diplomasisi ile de ilgilenmektedir.

Nahide Nur FALCIOĞLU

Uzman
2018 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Lisans Programını tamamladı. T.C Gençlik ve Spor Bakanlığının Kamp Liderleri Kapasite Geliştirme Eğitimini ve Gönüllü Kamp Liderliği Eğitimini tamamlayarak GSB çalışmalarında lider olarak yer almaktadır. Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde "Türkiye'de Büyükşehir Belediyelerinin Afet Yönetim Performanslarının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Analiz: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Örneği" başlıklı teziyle yüksek lisans derecesini almıştır. Aynı zamanda AFAD eğitmenliği yapmaktadır. Afet, çevre, enerji ve yerel yönetimler gibi konular üzerine çalışmaktadır.

Nazlı ALANTAR

Uzman
Lise eğitimini Kadıköy Anadolu Lisesi’nde tamamladıktan sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji ve Biyoloji lisans programlarını bitirdi. ODTÜ’nün California’daki Claremont Colleges ile anlaşmalı olduğu burs programını kazanarak eğitimine bir akademik dönem California’da devam etti. Mezun olduktan sonra kariyerine özel sektörde başladı ve yaklaşık beş yıl uluslararası projelerde yer aldı. 2017 yılında University of California, Los Angeles’tan burs alarak iki yılını A.B.D’de geçirdi. Halen İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.